Friday, June 14, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" മലയാളം
പ്രത്യേക ശുപാര്‍ശകള്‍

കമുക് :

• കമുകിന്‍ തടികളില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് തട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ കുമ്മായം പൂശുക.

• കണിക ജലസേചന രീതി (15-20 ലിറ്റര്‍ / ഒരു ദിവസം കമുകൊന്നിന്) അവലംബിക്കുക.

• കമുകിന്‍ തടങ്ങളില്‍ കരിയിലയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് പുതയിടുക.

• കമുകിന്‍ തൈകള്‍ക്ക് തണല്‍ കൊടുക്കുക.

Admin Login

Copyright © 2019. Developed & Maintained by Centre for E-Learning, Kerala Agricultural University