Wednesday, May 27, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" മലയാളം
CEL Forum
User Name
Password

New User? Sign Up

Sign Up

Name*
E-Mail Id*
User Name*
Password*
Confirm Password*
  

  


+ ADD POST


QNo.PostPosted byComments Posted
Q1 കോഴ്സില്‍ ചേരുന്നതിനായി ആദ്യം കോഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനുശേഷം കോഴ്സില്‍ അംഗത്വം നേടേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മുന്‍പ് തന്നെ ലിങ്കിലും സൈറ്റിലും കൊടുത്തിരുന്നത് ഓര്‍ക്കുക. കോഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കോഴ്സ് കള്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി യുസര്‍ നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. (ഇത് ഒരു തവണ ചെയ്താല്‍ മതി) അങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം തുടങ്ങുന്ന ഓരോ കോഴ്സ് കളിലും അംഗത്വം നേടേണ്ടതുണ്ട് (ഇത്തരത്തില്‍ ഓരോ കോഴ്സ് കള്‍ക്കും അംഗത്വം നേടണം). ഇനിയും ഇത്തരം കോഴ്സ് കള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തെങ്കിലും കോഴ്സ് ഇൽ അംഗത്വം നേടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ക്ലാസുകള്‍ അറ്റന്‍ഡ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റാത്തത്. 28-04-2020 നു മുന്‍പ് “രോഗ കീട നിയന്ത്രണം, ജൈവ ജീവാണു മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ” എന്ന കോഴ്സ് ഇൽ അംഗത്വം നേടിയിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഇനി അടുത്ത ബാച്ചില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാനെ പറ്റുകയുള്ളൂ. celkau.in എന്ന സൈറ്റില്‍ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്‌ ആയി പുതിയ കോഴ്സ്കള്‍ തുടങ്ങുന്നത് അറിയാവുന്നതാണ്. DIRECTOR, CeL 0
Q2 no new videos after 29/04.pl continue asap. HAREENDRA KUMAR. HAREENDRA KUMAR B 0
Q3 സർ, ഞാൻ മായ. പുതിയ കോഴ്സിന്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മറ്റു ക്ലാസ്സ്‌ വീഡിയോകൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല.എന്താണ് ഇതിനു പ്രതിവിധി ഇണ്ടാവുക?? മായ ഗോപൻ 0
Q4 സർ, ഞാൻ മായ. പുതിയ കോഴ്സിന്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മറ്റു ക്ലാസ്സ്‌ വീഡിയോകൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല.എന്താണ് ഇതിനു പ്രതിവിധി ഇണ്ടാവുക?? മായ ഗോപൻ 0
Q5 സർ, ഞാൻ മായ. പുതിയ കോഴ്സിന്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മറ്റു ക്ലാസ്സ്‌ വീഡിയോകൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല.എന്താണ് ഇതിനു പ്രതിവിധി ഇണ്ടാവുക?? മായ ഗോപൻ 0
Q6 സർ, ഞാൻ മായ. പുതിയ കോഴ്സിന്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മറ്റു ക്ലാസ്സ്‌ വീഡിയോകൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല.എന്താണ് ഇതിനു പ്രതിവിധി ഇണ്ടാവുക?? മായ ഗോപൻ 0
Q7 Sir, when I opened the window nothing seen except the introduction video Prema 0
Q8 Nothing happens when I click on the course link Rosily 0
Q9 I ca t view the course video or any material other than the introduction on 29 April. Pl help Rosily 0
Q10 Hi.. I can't see the course link of the online course which is supposed to start from April 29th of 2020. kindly do the needful Thanks VPR Nair 0
Q11 I cant seet he Online Malayalam Course in the window ittyci 0
Q12 ഞാൻ ഏപ്രിൽ29 ന് ആരംഭിച്ച കീട നിയന്ത്രണം കോഴ്സിൽ പ്രവേശം നേടിയ ഒരാളാണ്. പേര് സണ്ണി. പ്രവേശനം എന്ന ജാലകത്തിൽ കൂടി കടന്നിട്ടും ക്ലാസ്സുകളുെടെ വീഡിയോ കാ ഞാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് പ്രതിവിധി. ? Sunny 0
Q13 I cant see the cource in my profile Tom c 0
Q14 cannot add the new organic agriculture course after registering. what can i do? aparna 0
Q15 When will start new online course? Manoj 1
Q16 What are the procedure for collection of Arecanut waste leaf for the purpose of Developing Areca plate tilak 0
Q17 Q.1 What are the benefits of tissue culture banana cultivation? Arjoopandey 1
Q18 this site is very useful and informative ...thanks for the team members SHEENA M 0
Q19 How to add the pan card photo in online? NakulBhai 1
Q20 http://www.celkau.in/Forum_coments.aspx MohanPau 0
Q21 WHERE CAN I GET MALATHION CHEMICAL IN MALAPPURAM DISTRICT?? ASHIQUE 0
Q22 I would like to start a Tissue culture lab and Nursery at kothamangalam this year itself .allready we purchased the equipments for worth Rs35000/- .Sir, will you please inform the necessary legal procedures to be completed to start the unit. Also there we have ,any chances to get subsidy from the department. Actually we are team having 4 ladies.One having MSc (Bio Technology).Also we have working experience in the production of Tissue culture Banana From A.V.T Ernakulam. Expecting reply . Sheela P T 0
Q23 do you any place in thrissur to procure mealybug ladybird (Cryptolaemus montrouzieri) 1adjgm@gmail.com 0
Q24 We are trainee farmers at malampuzha. The site was useful to us Altaf 0
Q25 i would like to know which machinaries are sutable for paddy fields having up to 3 feet mud (താഴ്ന്നു പോകുന്ന ചെളി യുള്ള സ്ഥലം )for land preparation, transplanting, inter cultural operations, harvesting etc.. pls specify HP, company, and other details fasilvs 0
Q26 i wish to cultivate coconut tree in one acre with drip irrigation. how can get it with subsidy and it useful for income for one family karthikeyan 0
Q27 Is it possible Alovera cultivation in kerala? Which type soil is the best for it? Asha 0
Q28 What are the possibility of itercropping in a fully grown rubber plantation? sherin 0
Q29 veettu parambil 'kalcent' farm thutangan sahayikkumo? damu 0
Q30 a.muralidharan from kolayakkode padasekhara samithy. kolayakkodesamithy@gmail.com 0
Q31 malampuzha farmers training useful (c0mputer) kolayakkodesamithy@gmail.com 0
Q32 kaada kunjugal evide ninnum labikum mannuthiyil evidayaanu enth vila varum oru kkunjinu thahirak47 0
Q33 Rumbootan premature nut fall after summer seson. what are the resons aned remedial mwasures to be adopted. Also in paultry manure applied banana planting areas White shoots are seeing. Also leaf wrinkled and decaying.. pl suggest remedial measures.. Gigi Job 0
Q34 സർ , ഈ പോർട്ടലിൽ പോത്ത് വളർത്തലിനു ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമോ ? ? midhunmanohar006 0
Q35 My cauliflowers are 5 months old,still no sign of curd production .Plants appear normal and healthy.What to do? KRK Pillai 0
Q36 I would like to join in the 'Plant Propagation and Nursery Management' online certificate course program. Can I have the email ID of The Director, Centre for e-Learning for submitting application form? Sambhu 0
Q37 I had completed my project work .I couldn't upload due to server complaint.I tried sending it on g mail,but that wasn't successful.what should i do now? bindu k g 0
Q38 Sir, I could not login to my account (id: ganesanvr). It shows user name or password incorrect. Please help me. V.R.Ganesan 0
Q39 Sir, I could not able to login to my OAM account. When the server problem will be rectified. What about our project. V.R.Ganesan 0
Q40 I WAS UNABLE TO SUBMIT THE ASSIGNMENT DUE TO SERVER COMPAINT.WHAT CAN I DO NOW bindu k g 0
Q41 Centre for e-Learning's celkau.in (Agri infotech Portal)and the Karshikarathnam Farmers Reality show win international recognition and the e-Krishi Paatashaala win Jury award of from the Digital Empowerment Foundation Manthan award programme. CEL 2
Q42 ദിനില്ക, ശ്രീ ............. പോര്‍ട്ടല്‍ ഉപയോഗിച്ചതിനു നന്ദി. വി എഫ് പി സി കെ യുടെ നമ്പരുകള്‍ പരിശോധിച്ചു പുതുക്കാം. നന്ദിയോടെ ..... CEL, KAU Director CEL 0
Q43 VFPCK യുടെ ഒരുപാടു നമ്പറുകള്‍ നില്‍വില്‍ ഇല്ലാന് പറയുന്നു .അതൊന്നു അപ്പ്ഡേറ്റ് ചെയ്താല്‍ നന്നായിരിക്കും . ശ്രീ 0
Q44 ഞങ്ങളെപോലെയുള്ള പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൃഷിയുടെ രീതികളെകുറിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ തന്നതിന് നന്ദി dinilka 0
Q45 good attempt, how can i get photos of symptoms of pest & diseases of rice etc surendran 0
Q46 CONGRATS, KAU Agri infotech Portal! I am customer of many agricultur web sites (state, national and international) for the past many years. . The KAU Agri info Tech Portal is the best one ijn my expereince.. It is really a wonderful treasury of knowledge and technology. Your malayalam version is also exelent., because many other sites in the world have only one language. You have both engl. and malayalam. That too very simple. Even farmers like me can easily use it. All the links are practically important and useful. You are regularly (daily) updating it. Wonderful. So every day me and my friends use it . A suggestion..Kindli agriculture officers please tell all their farmers to use it. agri. krishibhavan people should use it daily. thank yu always All the best..... Sudhakaran, Young Farmer . chittur palakkad Sudhakaran palakkad 0
Q47 i want tojoint small honey bee course pls help me mobile no 9846343420 sreekumar1979 0
Q48 Wish you a very HAPPY ONAM ശ്രുതി 0
Q49 CEL Wishes you all a HAPPY ONAM!!! എല്ലാവര്‍ക്കും CEL-ന്റെ പൊന്നോണാശംസകള്‍!!!!!!!!! !!!!!!!!! CEL 0
Q50 Dear Sruthi... Thanks for the suggestiion. Yes we will add such fruits. Thanks and regards...... CEL CEL 0
Q51 ഫിലോസന്‍ ,ദുരിയാന്‍,റംബൂട്ടന്‍ ,ലിച്ചി തുടങ്ങിയ പുതിയ ഇനം പഴങ്ങള്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ നന്നായിരിക്കും ... ശ്രുതി 0
Q52 Dear users... Thanks to Jigi, Arya and Ammu. Yes, we will definitely supplement the portal with your valuable suggestions Director, CEL 0
Q53 Very useful website for agriculture students, farmers and public. It would be more useful if you include videos regarding cultivation practices of different crops. Ammu 0
Q54 please include dosage of fungicides per litre of water-(eg.ridomil, saaf , bavistin).inforamtion regarding the dosage of fungicides and insecticides are partial in crop doctoe ARYA 0
Q55 In Fertulator Factomphose has not reccommended. as complex fertilizer Pineapple,Banana, Paddy farmers are the main beneficiaries of this Fertilizer..Please include this also Gigi Job 0
Q56 Dear Sree............. Thanks for your remarks. Please continue as a good user of this portal. Also motivate farmers, extension workers, agril. dept. personnel and all those who love agriculture, to use this portal, celkau.in. Please see our 2 new additions within the portal: MEDICINAL PLANTS and NAMUKKUM VALARTHTHAAM PACHCHAKKARIKAL. Regrds... Director, CEL Dr. P. Ahamed, Director, CEL, KAU 0
Q57 Very useful site Sree 0
Q58 പ്രിയ വര്‍ഷ..... തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിനു നന്ദി. താങ്കള്‍ പറഞ്ഞതാണ് ശരി. തിരുത്താം. ഈ കാര്ഷികപ്പോര്ടളിന്റെ നല്ല യൂസര്‍ ആയി തുടരുക. ഭാവുകങ്ങളോടെ........... Director, Centre for E-Learning ahamedpkau 1
Q59 ഒന്ന് -ഒന്നര വര്‍ഷം പ്രായമായതും അടിഭാഗത്ത് രണ്ടര -മൂന്ന് സെ.മീ. വണ്ണമുള്ളതും നല്ല വളര്‍ച്ചയുള്ളതുമായ വിത്തുതൈകള്‍ മൂലകാണ്ഡമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. മൂലകാണ്ഡത്തെ മാതൃവൃക്ഷത്തിനരികെ കൊണ്ട് വച്ച് ഒട്ട് കമ്പിനെ ഒരേ സമയം മൂലകാണ്ഡമായും മാതൃവൃക്ഷമായും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നീട് മൂലകാണ്ഡമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാകുമ്പോള്‍ സാവധാനത്തില്‍ ഒട്ടുകമ്പും മാതൃവൃക്ഷമായും ((ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു)).വേര്‍പെടുത്തുന്നു എന്നല്ലേ വേണ്ടത് VARSHA P T 1
Q60 this site was very informative... manav 1
Q61 Dear Mr. Suresh.... Thanks for your suggestion. Yes, we will shortly launch the packages for agripreneurs of Kerala. Regards... Director, CEL Director, CEL 0
Q62 Dear Sir/Madam, Can we have a support system like this for entrepreneurs in Kerala who are aspiring to start ventures in Agri Business. http://agritech.tnau.ac.in/banking/crbank_prib_10idbi1.html Regards Suresh SURESH 0
Q63 very helpful for all of us, thanks for the team.... mishelgeorge 0
Q64 Dear Varsha, P.T; Thanks for your suggestion. Yes, we will check the scientific name and correct it. Kindly keep on perusing the portal. We need sincere users like you. Regards............ DIRECTOR & TEAM CEL, KAU DIRECTOR, CEL 0
Q65 sheema nelli's scientic name is Phyllanthus acidus. Phyllanthus acidus, known as the Otaheite gooseberry, Malay gooseberry, Tahitian gooseberry, country gooseberry, star gooseberry. In harithakeralm it mentioned as Bilimbi :( Averrhoa bilimbi)..please correct it VARSHA P T 0
Q66 Thanks to Sri. Kartha, Ms. arya and Mr.VV for adding posts in the CEL FORUM. We always appreciate positive suggestions. Please continue. Other users are also welcome. Yes, Mr. Kartha... As you suggested, we will immediately make the content buttons more distinguishable. Thanks for your suggestion. Regards to all Director and Team CEL Director CEL 0
Q67 Thanks to Sri. Kartha, Ms. arya and Mr.VV for adding posts in the CEL FORUM. We always appreciate positive suggestions. Please continue. Other users are also welcome. Yes, Mr. Kartha... As you suggested, we will immediately make the content buttons more distinguishable. Thanks for your suggestion. Regards to all Director and Team CEL Girector CEL 0
Q68 useful guidelines to farmers aarya 0
Q69 Nice website. The content buttons are not distinguishable. Ex: in case of cattle http://www.celkau.in/Animalhusbandary/Cattle/cattle.aspx The buttons/links for General Information,Breeds & management cant be recognised easily. It looks like a title line. M.K. Kartha 0
Q70 I really admired by the information provided in this site .all the best vv 0
Q71 Welcome to all the users of this Website - KAU Agri-Infotech Portal. Please be free to write your opinions, queries and suggestions in this 'FORUM'. Please make the 'FORUM' as an interactive platform to discuss and share mutually encouraging and motivating positive ideas and messages to make agriculture live and prosper in this world. We wish all the users the best of everything good. DIRECTOR AND TEAM CEL, KERALA AGRICULTURAL UNIVERSITY, INDIA Director, CEL, KAU 2

Admin Login

Copyright © 2019. Developed & Maintained by Centre for E-Learning, Kerala Agricultural University | Disclaimer