ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 18, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English

ഇ-കര്‍ഷകജാലകം - കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വേണ്ടി മലയാളത്തിലുള്ള ഈ പാരസ്പര്യ സമ്പര്‍ക്ക വെബ് ജാലകത്തില്‍ പ്രാദേശികവും, ആധുനികവുമായ ധാരാളം കൃഷി അറിവുകളും പ്രായോഗിക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

‘Basics of Landscape Design Using CAD’ എന്ന വിഷയത്തില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

പുതിയ സൗജന്യ മലയാളം മാസ്സീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സിലേയ്ക്ക് (MOOC) അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു - 'ഹൈടെക് കൃഷി'

പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു - 'Plant Propagation & Nursery Management'

പുതിയ കോഴ്സിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു - 'Hi-tech agriculture IoT & drones'

'ജൈവ ജീവാണു വളങ്ങള്‍' MOOC ഓണ്‍ലൈന്‍ സൗജന്യ കോഴ്സിന്‍റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുവാന്‍

Agriculture Animal Husbandry Fisheries Market Intelligence
കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണം മത്സ്യകൃഷി കമ്പോള നിലവാരം
eUpadheshakar ഇ-ശേഖരങ്ങള്‍ Agri Inputs & Services Agri Videos
ഇ-ഉപദേശകര്‍ ഇ-ശേഖരങ്ങള്‍ ഉപാധികളും സേവനങ്ങളും അഗ്രി. വീഡിയോകള്‍
Farm Machinery ഗവേഷകര്‍ ലൈബ്രറി കേരള കൃഷി ഡയറക്ടറി
കൃഷി ഉപകരണങ്ങള്‍ കൃഷി സംരംഭങ്ങള്‍ ലൈബ്രറി പ്രളയാനന്തര നിര്‍ദേശങ്ങളും
വരള്‍ച്ച പ്രതിരോധവും

 
Visitors since 1/11/2012 : 7672234
Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2020. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല | Disclaimer